เสวนาวิชาการ CITU FORUM ครั้งที่ 15

“ สถานการณ์โลกเปลี่ยนไป SMEs ต้องจัดการกับความเปลี่ยนแปลง ”

สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน อันเป็นผลมาจากวิบัติภัยทางธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทั้งยังก่อให้เกิดการสูญเสียได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน สินค้า ทักษะ เวลา กำลังคน และทรัพยากรอื่น ๆทำให้นักบริหารทุกระดับต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ควรจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และจำเป็นจะต้องมีความยืดหยุ่น มีรูปแบบองค์การที่ทันสมัย และมีการพัฒนาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีการคาดการณ์เพื่อวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้า
กลยุทธ์การจัดการความเปลี่ยนแปลง(Change Management) จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้การดำเนินงาน บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะอาศัยเพียงความรู้ความสามารถของผู้บริหารย่อมไม่เพียงพอ ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลากรในองค์กรด้วย ต้องเตรียมพร้อม และมีกระบวนการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง วางบทบาทของทีมงาน เรียนรู้ปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายนอก-ปัจจัยภายใน เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจนถึงขั้นวิกฤต นอกจากนี้ผู้บริหารต้องตัดสินใจเลือกวิธีที่จะนำมาใช้ในการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น การสร้างความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม การปรับกลยุทธทางการตลาดในยามวิกฤต และการปรับแผนธุรกิจเพื่อความอยู่รอด

โดยวิทยากร ดร.สิทธิพร ดาดาษ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SMEs
ดร.อรพรรณ คงมาลัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ดำเนินรายการ

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

ระหว่างเวลา 13.30 น. – 16.30 น.

ณ ห้องบรรยาย CITU 513 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 3

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามรายละเอียด ที่คุณวิภา ดาวมณี โทร. 081-6134792 หรืออีเมล์ csi_edu@yahoo.com

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร-ประกาศ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s