กิจกรรมการตลาด

This slideshow requires JavaScript.

การจัดตั้งธุรกิจนั้น ทำได้ไม่ยาก มีคำกล่าวว่า วันนี้มีคน 2 คน ร่วมกันไปจดทะเบียนการค้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ ก็เกิดกิจการแล้ว แต่การดำเนินธุรกิจให้เกิดกำไร และเติบโต เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า เพราะพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย, คู่แข่งขัน, เทคโนโลยีต่างๆ  กระแสความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทำให้ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ ต้องรู้จัก “ปรับตัว”

กิจกรรมการตลาด จึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่ง ธุรกิจจะต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ เพื่อครองใจลูกค้า เกิดรายได้และทำให้องค์กรอยู่รอด

ทุกโมงยามจึงมีกิจกรรมการตลาดเกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำป้ายโฆษณา แจกใบปลิว ออกบู๊ทสินค้า ไล่ไปจนถึงการส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ “กำไร”

ทำอย่างไรก็ได้ให้ โดดเด่นกว่าคู่แข่ง, ทำวิธีไหนก็ได้ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและนำมาซึ่งรายได้..อย่างไรก็ตาม “การจัดกิจกรรมการตลาด” ถือเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับบริษัทฯ ดังนั้น ทุกกิจกรรมการตลาดจึงต้องระมัดระวัง และรอบคอบในการใช้จ่าย เพราะหากยอดขายที่เพิ่มขึ้นมา เมื่อหักลบกับค่าใช้จ่ายแล้ว น้อยกว่า กิจการก็อาจประสบปัญหาขาดทุนได้

หลายบริษัทฯ ใช้งบทำกิจกรรมทางการตลาด จนกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป แต่ปรากฏว่าไม่มีลูกค้า หรือรายรับเข้ามาน้อยเกินไป ก็ประสบปัญหาทางบัญชี และต้องปิดตัวลงในที่สุด…

การทำกิจกรรมการตลาดจึงต้องมีการวิจัย ศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายว่า เขาต้องการอะไร และธุรกิจของเราจะนำเสนอสิ่งอะไร? เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ในเวลาที่เหมาะสม

ผู้บริหารในองค์กรที่ต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรมทางการตลาด มักไม่พ้น “ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) ” ซึ่งหากเป็นคนที่หมั่นศึกษา เรียนรู้ ติดตามกระแสความเปลี่ยนแปลง บริบทของสังคม รู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง เท่าทันกลยุทธ์ของคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน  โอกาสที่จะใช้จ่ายเงินไปเพื่อจัด “กิจกรรมทางการตลาด” ก็ย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่า !

กิจกรรมการตลาดที่ดี จึงเป็นทั้งศาสตร์ และศิลปะ ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์  เพราะทันทีที่จัดกิจกรรมครั้งแรกออกไป หากได้ผล ก็จะมีคู่แข่งขัน จัดทำตามทันที กิจกรรมครั้งต่อไป จึงกลายเป็นครั้งที่สามสี่ ที่กลุ่มเป้าหมายเริ่มเห็นจนชินตา และไม่รู้สึกตื่นเต้นอีกต่อไป

หลายกิจกรรมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีนำเสนอใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา แต่ยังคง “เอกลักษณ์” ของ แบรนด์ให้ลูกค้าจดจำ ที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กิจการอย่างต่อเนื่อง

การทำกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จจึงต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านด้วยกัน ทั้งเรื่องของคน, งบประมาณ, ลักษณะของกิจกรรม, สถานที่ และระยะเวลาที่เหมาะสม

  1. คน เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการจัดทำกิจกรรมการตลาด ตั้งแต่ผู้บริหาร ลงมาถึงพนักงานระดับล่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรม  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต้องกล้าเสี่ยงและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ในการที่จะพัฒนารูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น อย่าติดกับดักความสำเร็จในอดีต จะเห็นได้ว่าองค์กรที่ประสบความล้มเหลวนั้น ส่วนใหญ่ในยุคแรกก็เคยประสบความสำเร็จ จนไม่กล้าที่จะปรับตัว สุดท้ายก็ต้องกลายเป็น “หายนะ” เมื่อธุรกิจอื่นเขาพัฒนา หรือฉีกรูปแบบใหม่จนแย่งกลุ่มเป้าหมายของตนไปได้ อย่างไรก็ตามเพื่อลดความผิดพลาด ผู้บริหารฯ ก็ควรรู้จักรวบรวมข้อมูล ระดมสมอง ประเมินผลงาน ปรับปรุงให้ดีขึ้น ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหาโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจเสมอ
  2. งบประมาณ การจัดกิจกรรมการตลาด ถือเป็นค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของกิจการ  บางธุรกิจ ใช้วิธีกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย อย่างไรก็ตาม การใช้งบฯ เพื่อจัดทำกิจกรรมการตลาดนั้น จะต้องมีการศึกษา เปรียบเทียบวิธีการ เพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ค่าใช้จ่ายในสื่อโฆษณา จะลงในนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์, ไดเร็ค เมล / การออกแบบบู๊ทเพื่อจัดแสดงสินค้า จะเช่าหรือซื้อ กิจกรรมที่จะจัดภายในงาน อาหารที่เลี้ยงลูกค้า, ค่าเช่าสถานที่ ซึ่งมีหลากหลายราคา แต่ต้องเน้นความคุ้มค่า มากกว่าตระหนี่ เพราะจัดทั้งทีต้องให้ลูกค้าประทับใจ จนอยากไปบอกต่อ
  3. ลักษณะของกิจกรรม เงินอาจไม่ใช่ “คำตอบสุดท้าย” เสมอไปว่าการใช้เงินเยอะ แล้วจะประสบความสำเร็จมากกว่ากิจกรรมที่ใช้งบประมาณน้อยกว่า หลายกิจกรรมทำแบบ “ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ” กลายเป็น Talk of the town ก็จริง แต่ไม่มีใครจำชื่อ แบรนด์สินค้าได้  ลูกค้าอยากอุดหนุนก็ไม่แน่ใจว่า กิจกรรมที่ฮือฮานั้นเป็นของยี่ห้อไหนกันแน่ การคิดกิจกรรมที่ทำให้ลูกค้าจดจำได้แม่นยำ คือกิจกรรมที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ต้องเห็นแล้วทึ่ง ประทับใจจนอยากรู้ว่าเป็นสินค้าของใคร เคยมีบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง เข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ วันเปิดตัว เขาเพียงให้ผู้บริหารบริษัทฯ โรยตัวด้วยเชือกลงมาจากตึก เพียงเท่านี้ก็กลายเป็นสิ่งฮือฮาของนักลงทุน กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ธุรกิจเกือบทุกฉบับ โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก แม้เหตุการณ์นั้นจะล่วงเลยมาหลายปี แต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยลืม “พี่ตี๋ แมทช์ชิ่ง” เลย.
  4. สถานที่ และระยะเวลาที่เหมาะสม ส่วนสำคัญอีกประการในการจัดกิจกรรม การตลาดให้ประสบความสำเร็จก็คือ การคัดเลือกและบริหารจัดการสถานที่  ไม่เพียงแต่ต้องเลือกสถานที่ ที่กลุ่มเป้าหมายเดินทางสะดวกแล้ว ยังต้องมีวิธีการดำเนินงาน หรือมีสาธาณูปโภค เพื่อเตรียมต้อนรับอย่างพอเพียง ลองนึกสภาพการจัดสถานที่มีอากาศดี มีเสียงลม สายหมอก แต่น้ำไม่ไหล ไฟฟ้าไม่มี  สุขาไม่พอ แทนที่ลูกค้าจะประทับใจ ก็คงเข็ดขยาดในการชวนครั้งต่อไปอย่างแน่นอน นอกจากนี้ “เวลา” ก็เป็นตัวแปรสำคัญ ทั้งในเรื่องของลมฟ้าอากาศ, ห้วงเวลานั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เช่นปัญหาการเมือง, ภัยพิบัติ หรือในเวลานั้นสถานที่ ที่เราจัดงาน มีงานอื่นจัดอยู่ ควรจัดกี่วันดี ? สิ่งเหล่านี้มีผลต่อกิจกรรมการตลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อความรอบคอบ การจัดกิจกรรมการตลาดที่ดี จึงควรมีแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่แปรผันอยู่เสมอ

การจัดกิจกรรมการตลาด นั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็นของธุรกิจ แต่การที่จะหาผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดคงเป็นการยากในโลกแห่งความเป็นจริง

ดังนั้นจึงเกิดธุรกิจ “ออร์กาไนเซอร์” ขึ้นมา เพื่อเป็นผู้สร้างสรรค์จัดกิจกรรมการตลาดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่จะสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยประสบการณ์ และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากกว่า…     แม้จะรู้สึกว่า ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น…แต่หากผลตอบลัพทธ์กลับมา “คุ้มค่า” ก็น่าจะดีกว่า เอาเงินมาละลาย แล้วดำเนินกิจกรรมการตลาดผิดพลาดจนลูกค้าหนีหมด !

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s