ทำเนียบ NEC Organizer รุ่น 1

ที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่
1 กนกรัตน์  คงธนฉัตรีกุล อาคารปรางค์ทิพย์คอนโด
เลขที่ 259/239 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ
กทม. 10310
โทรศัพท์ 081-381-7277
2 กนกวรรณ  สอนเอก 488/2 ซ.ทรัพย์ประชา ถ.ประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
โทรศัพท์  085-563-5600
3 กิติพงษ์  ปานประเสริฐ 385 ซ.วงศ์สว่าง 4 ถ.วงศ์สว่าง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์  081-845-5177
4 เกตุวิภา  จรรยาศักดิ์ หมู่บ้านสัมมากร เลขที่ 187/2 หมู่ 3
ซ. อี2 ถ.รามคำแหง 110 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์  082-449-6511
5 จริยภรณ์  เหลืองโรฒ์ หมู่บ้าน ปิ่นเกล้าการ์เด้นซิติ้
105/48 ถ.พุทธมฑลสาย 2
ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา
กทม. 10170
โทรศัพท์  087-678-6242
6 จันทิมา  มนัสวิยางกูร 75 ซ.เพชรเกษม 3 แยก 3-2
ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
โทรศัพท์  083-026-4197
7 จิดาภา  อิอิจิมา อาคาร เอ สเปซ คอนโดเกษตร
112/56 ซ.มัยลาภ ถ. เกษตร-นวมินทร์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
โทรศัพท์  089-813-1411
8 เจษฏาภรณ์  สรรคอนุรักษ์ อาคารเอกบดินทร์คอนโด R.426
เลขที่ 5/92 ซ.ลาดพร้าว 17  ถ.ลาดพร้าว
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์  081-854-8504
9 ชญานันท์  บุญย์เพิ่ม 143/506 ถ.บรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
โทรศัพท์  089-890-8597
10 ชาญชล  นุชวงค์ 2805 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์  084-707-3395
11 ชุติมา  ปัชโชติพงษ์ หมู่บ้านสุขสันต์ เลขที่ 3
ซ.ประชาอุทิศ 4 แยก 1-6-4
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
โทรศัพท์  081-382-2739
12 โชคอนัน  บุญรักษ์ SLK แมนชั่น  180 ซ.วัดมะกอก
ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์  080-451-1608
13 ทรงภูมิ  มหาคูณอมร 7/2 หมู่ 9  ต.คลองหก อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์  085-222-3994
14 ธนาวุฒิ  บุญวรรณ บ้านพักข้าราชการกรมแพทย์ทหารบก
336/2 ถ.วิภาวดี-รังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
10210
โทรศัพท์  080-081-5576
15 ธัชนันท์  มาโนชนฤมล หมู่บ้านดิเอมเมอร์รัลการ์เด้นท์
เลขที่ 167/27 หมู่ 1 ซ.ฟลอร่า 1
ถ.คันแอน ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์  086-976-6185
16 นภาวรรณ ทรงประเสร็ฐกุล 18 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.45
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
10250
โทรศัพท์  081-648-8591
17 นรบดี  บุญมา หมู่บ้าน ชื่นฤดีคอร์ท 17/61-62 หมู่ 3
ซ.ลาซาล 7  ถ.สุขุมวิท 105
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์  084-709-9841
18 บรมวุฒิ  ถนอมวงษ์ 48/26 หมู่ 6 ซ.ชินเขต 2/32
ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์  089-114-5841
19 บุญญิสา  แก้วประภาค 58/57 ซ.60/2 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
10240
โทรศัพท์  081-591-9656
20 ปรัชญา  ติลา หมู่บ้านร่วมใจพัฒนา เลขที่ 153/84
หมู่ 5 ซ.9 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130
โทรศัพท์  088-887-1248
21 ปราณี  เมรสนัด หมู่บ้านคันทรีปาร์ควิลเลจ  20/246
หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์  089-926-1212
22 ปราณี สุริยันตร์ 686 หมู่ 4 ซ.สีบุญเรือง ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10270
โทรศัพท์  089-814-6815
23 ปาณิสรา  คล้ายวงศ์วาลย์ 9/162 ซ.ลาดพร้าว 130  ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
10240
โทรศัพท์  087-497-3838
24 ปาณิสรา  สืบไชยวัง หมู่บ้านสีวลี 199/35 หมู่ 7
ถ.กิ่งแก้ว-บางพลี ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์  081-837-9939
25 เปมิกา  คุณธรรมเอก เทพลีลาคอนโดทาวน์ 481/91
ซ.ลาดพร้าว 94  ถ.ประชาอุทิศ
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม. 10310
โทรศัพท์  089-895-3876
26 เผด็จ  จันทผลึก 308/2 ถ.สุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์  087-111-4468
27 พงษ์ศักดิ์  เกาะดี 75/10 หมู่ 7  แขวงเชียงรากน้อย
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธา 13180
โทรศัพท์  081-991-1857
28 พลัง  กังวาลพิวัฒน์ 152/12 ซ.ข้างเพชรบุรี 8 ถ.เพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10400
โทรศัพท์  086-993-1855
29 พีระสิทธิ์  คุณเลิศอาภรณ์ หมู่บ้านลัดดารมย์ เลขที่ 114/175
ซ.8/2 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์  084-077-9339
30 มณฑาทิพย์  ดิฏฐโชติ 71/16 หมู่ 5 ถ.ชัยพฤกษมาลา
แขวงตลิ่งชั่น เขตตลิ่งชั่น กทม.
10170
โทรศัพท์  089-799-9804
31 รจนา  ทวีชาติ หมู่บ้านธนากร 2 เลขที่ 62/18 หมู่ 5
ซ.ธนากร 2 ถ.เทิดพระเกียรติ ต.วัดชลอ
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 089-828-7473
32 รัศมี  ชุณหกาญจน์ 40/2952 ซ.วัดบัวขวัญ ถ.งามวงศ์วาน
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
10110
โทรศัพท์ 089-205-9579
33 รุ่งรัตน์  สุขเกษม หมู่บ้านร่มรื่นเพลส 168 ซ.สตรีวิทยา 23
ถ.สตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทรศัพท์  081-566-1754
34 วงศ์วิภา  ตั้งเจริญชัย 1 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กทม. 10140
โทรศัพท์  084-636-1117
35 วรกัญ  ทองรักษ์ หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 8/402
หมู่ 12 ซ.6 ถ.ตลิ่งชั่น-สุพรรณบุรี
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ. นนทบุรี 11110
โทรศัพท์  083-827-4534
36 วรพจน์ ปาเทอเรีย 43/260 หมู่ 1  ซ.จอมทอง ถ.จอมทอง
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
กทม. 10150
โทรศัพท์  088-439-9594
37 วรรณวิสา  บุญมาก 164/3 ซ.วัดใหม่พิเรนทร์ ถ.อิสรภาพ
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600
โทรศัพท์  081-918-8385
38 วัลลภา  บุญอนันตบุตร

12 ซ.เสนานิคม 1 ซ.21 ถ.เสนานิคม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
โทรศัพท์  084-655-2951
39 วิฑูรย์  วิเศษสินธพ อาคาร A.C.Mansion เลขที่ 5025
ซ.ประชาสงเคราะห์ 23
ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์  081-823-8773
40 วิรัช  ชัยพิพัฒน์ หมู่บ้านอมรพันธ์ 9 เลขที่ 100/587
หมู่ 11 แยก 9  ถ.พหลโยธิน 32
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
10230
โทรศัพท์  081-373-4849
41 สโรชา  ศตวิริยะ 35/31 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
10220
โทรศัพท์  081-425-1334
42 สอางอร  อ่อนสุภาพ อาคารเมืองทองธานีคอนโด T10
19/472  ห้อง32 ชั้น8 ถ.ป๊อปปูล่า
ต.บ้ามใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
โทรศัพท์  086-772-1874
43 สามารถ  กิตติเรืองวิทยา 48/26 หมู่ 6 ซ.ชินเขต 2/32
ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์  081-337-7848
44 สิทธิเดช ลีมัคเดช 517/4 ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์  084-140-6000
45 สิริรัตน์ ปลีกอำไพ หมู่บ้านค่ายกำแพงเพชร เลขที่ 51
หมู่ 3 ต.กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์  086-176-4905
46 สิริวัฒก์ สิริภัทรสมิทธิ์ หมู่บ้านวิลล่า เลขที่ 25 ซ.16
ถ.บางนา-ตราด 16  แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์  089-795-2882
47 สุมาลี  ทองนพคุณ หมู่บ้านฟ้ากรินทาร์ครอชุล เลขที่ 38/10
หมู่ 3 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชั่น
กทม. 10170
โทรศัพท์ 089-503-9467
48 สุมิตรา  เผ่าเผือก หมู่บ้านการ์เดนท์เพลส เลขที่ 284/55
ซ.รุ่งเรือง ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10310
โทรศัพท์  082-449-8383
49 สุรกิตติ์  ตั้งชัยศักดิ์ 218 ซ.จันทน์ 43 ถ.จันทน์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. 10120
โทรศัพท์ 081-441-1079
50 อธิปัตย์  ทองชั้น 583 ถ.ยมราช ต.เมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 089-722-9377
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s